Наші автори

Доній Вікторія Сергіївна Доній Вікторія Сергіївна
Аспірант. Херсонський державний університет.
Коло наукових інтересів: сучасне прочитання літератури; інтерпретація художніх текстів у вимірі посттоталітарного дискурсу.
Donii Victoriia
Рost graduate student. Kherson State University
Research Interests: modern literary process, postcolonial studies.
 
Дудурич Ганна Стахівна Дудурич Ганна Стахівна
Магістр. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: український політичний роман.
Dudurych Hanna
Master's Degree in Phylology. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: Ukrainian political novel.
 
Зинякова Анжеліка Анатоліївна Зинякова Анжеліка Анатоліївна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: iсторія української мови, сучасна українська мова, акцентологія.
Zinyakova Anzhlika
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of Ukrainian Language and Literature Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: history of Ukrainian language, accentology of modern Ukrainian language.
 
Кавун Лідія Іванівна Кавун Лідія Іванівна
Доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури і компаративістики. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.
Коло наукових інтересів: поетика художнього твору.
Kavun Lidia
Doctor of Philology, Professor of Ukrainian Literature and Comparative Literature. Cherkassy National University of Bohdan Khmelnytsky.
Research Interests: the poetics of fiction literature.
 
Казанжи Олександра Вадимівна Казанжи Олександра Вадимівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
Коло наукових інтересів: давня українська література, стильова специфіка літератури.
Kazanzhy Oleksandra
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of Elementary Education Department. Mykolaiv V.O.Sukhomlynsky National University.
Research Interests: ancient Ukrainian literature, stylistic specifics of literature.