Наші автори

Янкова Надія Іванівна Янкова Надія Іванівна
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури, теорії літератури та літературної творчості. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Коло наукових інтересів: історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ ст., історича проза, драматургія.
Yankova Nadiia
Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor of Ukrainian Literature, Literary Theory and Literary Work Department. Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Research Interests: the history of Ukrainian literature of the late XIX - early XXI century, historical fiction, drama.