Видавництво МНУ імені В. О. Сухомлинського
Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 3375 від 29.09.2009 р.
Адреса редакції та видавця: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24. Тел./ф. (0512)37-88-15
Адреса сайту електронного наукового журналу: http://text-intertext.in.ua
Е-mail: text-intertext@ukr.net
Телефони для довідок: +38(068) 268-44-18; +38(095)920-57-23 – відповідальний секретар
к.філол.н.  Людмила Олександрівна Бондар.

Миколаївській національний університет імені В. О. Сухомлинського