ВИПУСК 1(3), 2018

ЗМІСТ

Марченко Анастасія
ГОГОЛІВСЬКИЙ ІНТЕРТЕКСТ У СТРУКТУРІ РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»
Marchenko Anastasia
GOGOL INTERTEXT IN THE NOVEL OF LINА KOSTENKO «NOTES UKRAINIAN CRAZED / SELF-GOES»
Детальніше »
Новик Ольга
КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАНОНУ (Рецензія на монографію: Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі ХІ – ХIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу: монографія / за ред. О. В. Александрова. Одеса: Астропринт, 2018. 480 с.)
Novyk Olha
CULTURE OF KIEVAN RUS THROUGH CANNON PRISM (Review of the monograph : Dzhydzhora Yevhen. Hymnography of Kievan Rus XI – XIII Centuries: Structural Integral of the Cannon of the Mine Cycle : monograph \ Ed. O. V. Alexandrova. Odesa, 2018. 480 p.)
Детальніше »
Новосілець Олена
СИНКРЕТИЗМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Novosilets Olena
SYNCRETISM IN THE ENGLISH LANGUAGE
Детальніше »
Підопригора Світлана
ТРАНСГРЕСИВНІ КООРДИНАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОЗИ: РОМАН О. УЛЬЯНЕНКА «СЕРАФИМА»
Pidoprygora Svitlana
TRANSGRESSIVE COORDINATES OF EXPERIMENTAL PROSE: O. ULYANENKO’S NOVEL «SERAPHIMA»
Детальніше »
Родіонова Інна, Графіна Аліна
МІФОЛОГІЧНО-РИТУАЛЬНА СТРУКТУРА РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «ДІВА МЛИНИЩА»
Rodionova Іnna, Hrafina Alina
MYTHOLOGICAL-RITUAL STRUCTURE IN THE NOVEL OF VLADIMIR LIS « VIRGO MILLS»
Детальніше »