ВИПУСК 2(4), 2018

ЗМІСТ

Майстренко Людмила
ВСЕЛЕНСЬКА ЛЮБОВ У ПОЕТІВ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА
Maystrenko Lydmila
ECUMENICAL LOVE OF POETS OF PRINCIPALITY AUGUSTUS
Детальніше »
Розмариця Світлана
ПОЕТИКО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ В ОПОВІДАННІ ПИЛИПА КАПЕЛЬГОРОДСЬКОГО «ЗА ЩО МЕНЕ АРЕШТОВАНО»
Rozmarytsia Svitlana
THE POETIC AND STYLISTIC DOMINANTS IN PYLYP KAPELHORODSKYI’S SHORT STORY «WHAT I HAVE BEEN ARRESTED FOR»
Детальніше »
Смольницька Ольга
ВІРШ ФЕДЕРІКО ҐАРСІЯ ЛОРКИ «LA MONJA GITANA»: ЗІСТАВЛЕННЯ РІЗНИХ ПЕРЕКЛАДІВ (ВІД ШІСТДЕСЯТНИКІВ ДО ХХІ СТ.) З ОРИГІНАЛОМ І З’ЯСУВАННЯ СИМВОЛІКИ
Smolnytska Olga
THE POEM OF FEDERICO GARC?A LORCA «LA MONJA GITANA»: THE COMPARISON OF DIFFERENT TRANSLATIONS (SINCE THE SIXTIERS TO THE 21ST CENTURY) WITH THE ORIGINAL AND THE IDENTIFICATION OF SYMBOLIC
Детальніше »
Ступницька Наталія
АРХЕТИПІЧНИЙ КОНЦЕПТ У ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ О. І. СОЛЖЕНІЦИНА «В КОЛІ ПЕРШОМУ)
Stupnytska Natalia
FRCHETYPIC CONCEPT IN LITERARY WORKS (BY THE EXAMPLE OF THE NOVEL OF O. I. SOLZHENITSYN «THE FIRST CIRCLE»)
Детальніше »
Ткаченко Людмила, Ткаченко Роман
В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ЯК ДИТЯЧИЙ ПИСЬМЕННИК
Tkachenko Lyudmila, Tkachenko Roman
V. SUKHOMLYNSKY AS A CHILDREN’S WRITER
Детальніше »