ВИПУСК 2(4), 2018

ЗМІСТ

Іванців Орислава
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ ПРЕС-РЕЛІЗІВ МІЖНАРОДНИХ КОСМЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ
Ivantsiv Oryslava
LINGUOPRAGMATIC POTENTIAL OF ENGLISH PRESS RELEASES OF INTERNATIONAL COSMETIC COMPANIES
Детальніше »
Корнієнко Ірина
ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРІЗВИЩ
Korniіenko Iryna
MAIN DIRECTIONS, PROBLEMS AND PRINCIPLES OF RESEARCH OF MODERN SURNAMES
Детальніше »
Лисанець Юлія
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ У ДЗЕРКАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ США
Lysanets Yuliia
THE HISTORY OF MEDICINE IN THE MIRROR OF THE U.S. LITERATURE
Детальніше »
Майстренко Людмила
ВСЕЛЕНСЬКА ЛЮБОВ У ПОЕТІВ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА
Maystrenko Lydmila
ECUMENICAL LOVE OF POETS OF PRINCIPALITY AUGUSTUS
Детальніше »
Смольницька Ольга
ВІРШ ФЕДЕРІКО ҐАРСІЯ ЛОРКИ «LA MONJA GITANA»: ЗІСТАВЛЕННЯ РІЗНИХ ПЕРЕКЛАДІВ (ВІД ШІСТДЕСЯТНИКІВ ДО ХХІ СТ.) З ОРИГІНАЛОМ І З’ЯСУВАННЯ СИМВОЛІКИ
Smolnytska Olga
THE POEM OF FEDERICO GARC?A LORCA «LA MONJA GITANA»: THE COMPARISON OF DIFFERENT TRANSLATIONS (SINCE THE SIXTIERS TO THE 21ST CENTURY) WITH THE ORIGINAL AND THE IDENTIFICATION OF SYMBOLIC
Детальніше »