ВИПУСК 2(4), 2018

ЗМІСТ

Доній Вікторія
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ У КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «МІЧУРІН»
Donii Victoriia
THE AMBIVALENCE OF AUTHOR’S POSITION IN FILM STORY “MICHURIN” BY O. DOVZHENKO
Детальніше »
Іванців Орислава
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ ПРЕС-РЕЛІЗІВ МІЖНАРОДНИХ КОСМЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ
Ivantsiv Oryslava
LINGUOPRAGMATIC POTENTIAL OF ENGLISH PRESS RELEASES OF INTERNATIONAL COSMETIC COMPANIES
Детальніше »
Ковальчук Наталія
ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОСТІ В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО У КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Kovalchuk Natalia
THE EVOLUTION OF CREATIVITY OF V. CHEREDNICHENKO IN THE CONTEXT OF LITERATURE AND ARTISTIC LIFE OF THE FIRST HALF OF THE ХХ CENTURY
Детальніше »
Корнієнко Ірина
ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРІЗВИЩ
Korniіenko Iryna
MAIN DIRECTIONS, PROBLEMS AND PRINCIPLES OF RESEARCH OF MODERN SURNAMES
Детальніше »
Лисанець Юлія
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ У ДЗЕРКАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ США
Lysanets Yuliia
THE HISTORY OF MEDICINE IN THE MIRROR OF THE U.S. LITERATURE
Детальніше »