ВИПУСК 2(4), 2018

ЗМІСТ

Бітківська Галина
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ПОКОЛІННЯ В ЖУРНАЛЬНОМУ НАРАТИВІ
Bitkivska Halyna
ARTISTIC RECEPTION OF THE IMAGE OF THE GENERATION IN THE JOURNAL NARRATIVE
Детальніше »
Бондар Людмила
ЖАНР КОМЕДІЇ У ДРАМАТУРГІЇ Я. ВЕРЕЩАКА
Bondar Lydmila
GENRE COMEDIA IN DRAMATURGY OF Y. VERESCHAK
Детальніше »
Варданян Марина
ІМАГОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ХХ ст.
Vardanian Maryna
IMAGOLOGICAL MODELS IN THE CHILDREN’S LITERATURE OF UKRAINIAN WRITERS ABROAD IN THE 20TH CENTURY
Детальніше »
Іванців Орислава
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ ПРЕС-РЕЛІЗІВ МІЖНАРОДНИХ КОСМЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ
Ivantsiv Oryslava
LINGUOPRAGMATIC POTENTIAL OF ENGLISH PRESS RELEASES OF INTERNATIONAL COSMETIC COMPANIES
Детальніше »
Корнієнко Ірина
ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ І ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРІЗВИЩ
Korniіenko Iryna
MAIN DIRECTIONS, PROBLEMS AND PRINCIPLES OF RESEARCH OF MODERN SURNAMES
Детальніше »