ВИПУСК 2(4), 2018

ЗМІСТ

Баденкова Вікторія
ВЕРБАЛІЗАТОРИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ Д.КРЕМЕНЯ
Badenkova Viktoriia
VERBALIZERS OF THE NATIONAL AND CULTURAL SPACE IN THE POETIC DISCOURSE OF D. KREMEN
Детальніше »
Бітківська Галина
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ПОКОЛІННЯ В ЖУРНАЛЬНОМУ НАРАТИВІ
Bitkivska Halyna
ARTISTIC RECEPTION OF THE IMAGE OF THE GENERATION IN THE JOURNAL NARRATIVE
Детальніше »
Бондар Людмила
ЖАНР КОМЕДІЇ У ДРАМАТУРГІЇ Я. ВЕРЕЩАКА
Bondar Lydmila
GENRE COMEDIA IN DRAMATURGY OF Y. VERESCHAK
Детальніше »
Варданян Марина
ІМАГОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ХХ ст.
Vardanian Maryna
IMAGOLOGICAL MODELS IN THE CHILDREN’S LITERATURE OF UKRAINIAN WRITERS ABROAD IN THE 20TH CENTURY
Детальніше »
Гузенко Світлана, Спанатій Олександр
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ПОВАГА» В УКРАЇНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Huzenko Svitlana, Spanatiy Alexander
VERBALISATION OF THE CONCEPT OF «RESPECT» IN MASS MEDIA DISCOURSE
Детальніше »