ВИПУСК 2, 2017

Детальніше »

ЗМІСТ

Про випуск
Детальніше »
Аманова Айгозель, Янишин Ольга
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ ДЖ. ОРВЕЛЛА «1984»: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
Amanova Aigozel, Yanyshyn Olha
SEMANTIC, STRUCTURAL AND LINGUISTIC NATURE OF NEOLOGISMS IN G. ORWELL'S NOVEL "1984": TRANSLATION ASPECT
Детальніше »
Асманов Алім
СУЧАСНИЙ СТАН ВИХОВАНОСТІ ПОЧУТТЯ БАТЬКІВЩИНИ В СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛАХ З КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
Asmanov Alim
MODERN STATE OF BREEDING A SENSE OF THE MOTHERLAND IN HIGH SCHOOL STUDENTS AT SCHOOLS WITH CRIMEAN TATAR LANGUAGE OF TRAINING
Детальніше »
Баденкова Вікторія, Троценко Євгенія
СТРУКТУРНА МОДИФІКАЦІЯ ФРАЗЕМ АНТИЧНОГО ГЕНЕЗИСУ В ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ Д.КРЕМЕНЯ
Badenkova Viktoriia, Trotsenko Jаne
STRUCTURAL MODIFICATION IDIOMS OF ANTIQUE GENESIS IN IN POETIC IDIOSTYLE BY D. KREMEN
Детальніше »
Бойко Інна
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АПЕЛЯТИВІВ
Boiko Inna
THE REASONS OF COMMUNICATIVE FAILURES WHILE USING APPELLATIVE MEANS
Детальніше »