Програмні цілі видання: висвітлення теоретичних питань сучасного мовознавства, літературознавства та перекладознавства; оприлюднення результатів оригінальних наукових досліджень із питань історії, теорії та методики мов і літератур.

 

До публікації на веб-сайті приймаються статті проблемного, узагальнювального, методичного характеру, які раніше не публікувалися. У журналі Ви можете розмістити рецензії та відгуки на наукові й художні видання.  

 

Науковий електронний журнал «Текст. Контекст. Інтертекст» (філологічні науки) зареєстрований у Міністерстві юстиції України (Серія КВ № 22101-12001Р). Видання має міжнародний номер ISSN 2522-929X 

«Текст. Контекст. Інтертекст» (філологічні науки) включено до переліку фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України №1413 від 24.10.2017 р. Додаток 7). Журнал розрахований на фахівців-філологів.

 

Тематичні рубрики журналу:

Літературний процес

Поетика художнього твору

Методологія літературознавства

Фольклористика

Текстологічні студії

Славістичні акценти літературознавства

Теорія і практика компаративістичних студій

Міжмистецький діалог у літературі

Лінгвопоетика художнього твору 

Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування 

Лінгвокультурологічні аспекти мовних одиниць

Дискурсивна лінгвістика

Акцентологічні студії

Структурно-семантичні аспекти мовного дискурсу 

Переклад як засіб міжкультурного взаєморозуміння

Методичні інновації у викладанні мови та літератури.

 

Редколегія приймає до друку статті українською, англійською, російською, іншими слов’янськими мовами обсягом від 6 до 24 сторінок, які відповідають тематичним напрямам електронного видання. Кожен з авторів отримує сертифікат про публікацію матеріалів із зазначенням вихідних даних журналу.  

 

  • Періодичність виходу журналу – двічі на рік (травень, листопад)