Вельмишановні колеги!

Запрошуємо оприлюднити результати Ваших наукових досліджень в електронному науковому журналі «Текст. Контекст. Інтертекст» (філологічні науки), заснованому кафедрою української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Журнал став продовженням видавничого досвіду професорсько-викладацького колективу кафедри, який упродовж тривалого часу працює над випуском Наукового вісника МНУ імені В. О. Сухомлинського серії «Літературознавство» (http://litzbirnyk.com.ua/), що входить до переліку фахових видань (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р.).

Електронне видання «Текст. Контекст. Інтертекст» (філологічні науки) висвітлює питання, що розкривають загальні формо- та змістотворчі трансформації у філологічному середовищі минулих епох, динаміку перетворень новітньої доби. Журнал націлений на пошук та відкриття нових лінгвокультурологічних картин світу; презентацію яскравих творчих постатей вітчизняного та зарубіжного літературного процесу. Публікації в журналі охоплюють широке коло проблем, пов’язаних із вивченням теоретичних питань літературознавства, мовознавства, перекладознавства, а також із проблемами науково-критичної рецепції філологічних явищ. 

Редакційна рада журналу ставить собі за мету, використовуючи інтернет-технології, створити інтеграційну модель, у форматі якої стало б можливим залучення до діалогу широкого кола науковців: як філологів, так і істориків, соціологів, психологів, культурологів, філософів, педагогів, праці яких дотичні до питань розвитку мови та літератури. Ми налаштовані на плідну співпрацю та готові обговорювати дискусійні приблеми, пропагувати нові ідеї й методи наукових досліджень, відкривати нові імена.

З повагою – редколегія фахового наукового електронного видання «Текст. Контекст. Інтертекст».